Arkiv

2014

PARA - NY DOKTORSAVHANDLING AV BIRGITTA NORDGREN

Den 24 oktober disputerade fysioterapeut Birgitta Nordgren. Hennes avhandling 'Health-enhancing Physical Activity in Rheumatoid Arthritis' är helt baserad på data från PARA 2010-studien.

Läs avhandlingen här!

/birgitta-spik.jpg

Birgitta Nordgren spikar sin avhandling i Karolinska Universitetsbiblioteket, Huddinge.

FORTE STÖDER PARA-PROJEKTET

Forte beslutade den 19 november 2014 om ett treårigt stöd till PARA-projektet. De beviljade medlen ska användas för att göra en tvåårsuppföljning av det fysiska aktivitetsprogrammet, för att analysera hur fysisk aktivitet påverkar inflammation och smärtmodulering samt huruvida självrapporterade data om fysisk aktivitet har samband med olika hälsofaktorer, bland annat hjärt-/kärlsjuklighet, under en följande 5-10-årsperiod.

VETENSKAPSRÅDET GER FORTSATT STÖD TILL PARA-PROJEKTET

Vetenskapsrådet har finansierat PARA-studien sedan start 2009 med sammanlagt 3,5 miljoner kronor. Den 31 oktober 2014 beslutade rådet om ett fortsatt treårigt stöd till projektet. De beviljade medlen ska användas för att göra en tvåårsuppföljning av det fysiska aktivitetsprogrammet, för att analysera hur fysisk aktivitet påverkar inflammation och smärtmodulering samt huruvida självrapporterade data om fysisk aktivitet har samband med olika hälsofaktorer, bland annat hjärt-/kärlsjuklighet, under en följande 5-10-årsperiod.

2103

PARA SOM GRUND FÖR NY DOKTORSAVHANDLING

Den 22 mars 2013 disputerade sjukgymnasten Emma Swärdh. Avhandlingen "Promoting Physical Activity in Rheumatoid Arthritis - aspects of coaching in physical therapy"  bygger på PARA-projketet och undersöker hur coachning kan hjälpa sjukgymnaster och patienter när det gäller fysisk aktivitet och träning.

Här kan du läsa mer om Emmas avhandling.

Här kan du läsa hela Emmas avhandling.

 emma.jpg

Emma Swärdh
Leg. sjukgymnast, med. dr.
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för fysioterapi

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)