PARA

PARA är en förkortning för Physical Activity in Rheumatoid Arthritis, d v s fysisk aktivitet vid ledgångsreumatism (RA).berit.jpg

PARA 2010 är en uppföljare till det tidigare genomförda PARA-projektet och består av flera delar:

I. Kartläggning av fysiska aktivitetsvanor bland reumatiker och av faktorer av betydelse för vanorna.
II. Utvärdering av ett tvåårigt stödprogram för hälsofrämjande fysisk aktivitet.
III. Studie av hur de sjukgymnaster som specialtränats i att stödja deltagarnas fysiska aktivitet tillämpar sina nya kunskaper.
IV. Delstudie om hur inflammation, både i hela kroppssystemet och i muskulatur, påverkas av träningen.
V. Delstudie om hur smärtkänslighet påverkas av träningen.
VI. Delstudie om hur träning påverkar mekanismer bakom hjärt-/kärlsjuklighet.
VII. Långtidsuppföljning av huruvida fysisk aktivitet påverkar risk för hjärt-/kärlsjuklighet.

Projektet leds av professor Christina Opava vid Karolinska Institutet i Stockholm och i projektledningen finns ett flertal medarbetare med kompetens inom reumatologi, kardiologi, rehabilitering, psykologi och fysioterapi. Projektet har erhållit ekonomiskt stöd från bl a Vetenskapsrådet, Forte, AFA, Combine Sweden och Reumatikerförbundet samt Nationella forskarskolan i vårdvetenskap och Strategiska forskningsområdet Vård vid Karolinska institutet.

I studien medverkar reumatologkliniker i Sunderbyn, Östersund, Eskilstuna och Linköping/Norrköping samt på Danderyds sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Tjugosex fysioterapeuter på dessa orter har utbildats inom projektet till träningscoacher eller till att standardiserat mäta fysisk funktion hos studiedeltagarna.

Deltagare har rekryterats via Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ) som ägs av Svensk Reumatologisk Förening.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)