Vetenskapsrådet ger fortsatt stöd till PARA-projektet

Vetenskapsrådet har finansierat PARA-studien sedan start 2009 med sammanlagt 3,5 miljoner kronor. Den 31 oktober 2014 beslutade rådet om ett fortsatt treårigt stöd till projektet. De beviljade medlen ska användas för att göra en tvåårsuppföljning av det fysiska aktivitetsprogrammet, för att analysera hur fysisk aktivitet påverkar inflammation och smärtmodulering samt huruvida självrapporterade data om fysisk aktivitet har samband med olika hälsofaktorer, bland annat hjärt-/kärlsjuklighet, under en följande 5-10-årsperiod.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)